Hur skapas välfärd?

När företag växer och kan anställa fler, skapas också mer resurser till vår gemensamma välfärd. Genom att skapa bra förutsättningar för företag att växa har vi råd med mer välfärd som t.ex. skolluncher, läkarbesök eller järnväg.

Se hur (drag i reglaget)

Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1 Illus 1
0 anställda

0 skolluncher, 0 läkarbesök eller 0 meter järnväg

Reglaget utgår från genomsnittlig inbetalad bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt per anställd i privat sektor. Bolagsskatt per anställd är framräknad genom att ta den genomsnittliga skatteintäkten på årsbasis för åren 2006-2012 och dela den med antalet anställda i privat sektor. Arbetsgivaravgiften per anställd är framtagen genom att ta arbetsgivaravgiften på 31,42 procent gånger genomsnittlig årslön i Sverige. Inkomskatten per anställd är framtagen genom att ta genomsnittlig kommunalskatt exklusive begravningsavgift gånger genomsnittlig årslön i Sverige. För att relatera detta till offentliga utgifter används genomsnittskostnader framtagna av främst SKL och SCB. 

Kolla ditt företag!

Är du nyfiken på hur mycket just ditt företag bidrar med till välfärden? Fyll i uppgifterna nedan och räkna ut ditt företags välfärdsavtryck.

Du förbinder dig inte till någonting genom att testa snurran och ditt resultat registreras inte.

Tammy berättar hur JT Elevsupport tar matchen

Se filmen

Företagarna berättar

”Lyft sambandet mellan företagande och välfärd!”

– Det är vi som skapar flest arbetstillfällen och bidrar med stora intäkter till skattekassan. Om politiker och media ...

Läs mer

Följ oss i sociala media

Vi finns också i sociala medier

Företagarna berättar

Utan företag inga sjuksköterskor

– Vem ska finansiera sjuksköterskor och annan välfärd om inte företagen gör det, undrar Anneli Rådesjö. Hon driver ...

Läs mer

Företagarna berättar

”Vi företagare borde prata mer om vad vi bidrar med”

Utan privata företag stannar Sverige. Erik Kylberg, VD på bemanningsföretaget FLIT i Jönköping, är en av alla ...

Läs mer

Testa dina kunskaper om företagande och välfärd!

Till quizet

Helén Karlsson –– småföretagare som tar matchen varje dag

För Helén Karlsson, som sedan 1995 äger och driver Heléns Glutenfria i Örebro, är det viktigt att människor ska få ...

Läs mer

Företagarna berättar

Ostnor – industrin som stannade kvar

I en tid när allt fler industriföretag flyttar stora delar av sin tillverkning till låglöneländer gör Ostnor det ...

Läs mer

Företagarna berättar

”Jag sprider budskapet genom Twitter”

– Mår företagen bra i en kommun, anställer de och skapar tillväxt. Det bidrar i sin tur till ökade skatteintäkter och ...

Läs mer

Fredrik berättar hur Mora of Sweden tar matchen

Se filmen

En helt vanlig dag i Sverige

Se filmen