Räkna ut företagets välfärdsavtryck!

Kolla vad ditt företag bidragit med till välfärden: *Du förbinder dig inte till något genom att fylla i uppgifterna och kolla ditt företag.
Background Illus

Sprid budskapet!

Läs om hur andra företag tagit matchen och berättat om sambandet mellan företagande och välfärd.

Läs mer här
Så här räknar vi
För att uppskatta hur mycket skatt er verksamheten genererar multipliceras den totala årslönesumman (lön plus arbetsgivaravgift) med 23,9 procent. Då får vi fram en summa på den normala arbetsgivaravgiften. En uppskattning av inkomstskatten fås sedan fram genom att multiplicera den totala lönesumman (lön plus arbetsgivaravgift) med 18,7 procent. Detta motsvarar inkomstskatten för en genomsnittlig årslön på 368 400 kronor år 2012, i en genomsnittlig kommun. Till arbetsgivaravgiften och inkomstskatten läggs sedan det värde för bolagsskatt som du angett. För att relatera detta till offentliga utgifter används genomsnittskostnader hämtade från SKL, SCB och www.skolmatensvanner.se. Sammantaget ger detta en bild av hur mycket välfärd skatteintäkterna från ditt företag motsvarar.